POSADA EN MÀQUINA

TEMSA envia un tècnic a les instal·lacions del client per a realitzar les proves necessàries per a aconseguir que la peça s’ajusti dins de les toleràncies del pla de forja i un nombre determinat de peces d’homologació del projecte.