POLIT

Últim pas del procés de fabricació pròpiament dit dels productes TEMSA, el més artesanal de tots. Aquí es dóna l'acabat final de la zona encarregada de conformar la peça resultant, aconseguint un polit mirall. La qualitat d'aquest treball incidirà directament en el seu rendiment.
 
ALTRES
TEMES RELA-
CIONATS
Matrius d'extrusió
Punxons
Fileres
Sinterització
       
  enviant petició, espera uns instants
Has d'omplir tots les camps obligatoris
I18_MAILING_TEXT_SUBSCRIPCIO_KO
I18_MAILING_TEXT_SUBSCRIPCIO_OK