Arxiu d'etiquetes per Erosió per penetració

TEMSA adquireix una nova medidora tridimensional Mitutoyo

TEMSA ha adquirit una nova màquina de medició per coordenades; Mitutoyo Crysta Apex S destinada exclusivament al departament d’erosionsi alta velocitat. La intenció amb aquesta nova adquisició és millorar el “presetting “ de les peces abans que entrin en un nou departament de més pes en el procés productiu.

TEMSA cada vegada està en una millor posició en el mercat de la sinterització, amb peces de molt alt valor afegit, així com la complexitat creixent de les eines per la conformació en fred fan que sigui necessari un control exhaustiu inclús en processos intermedis, així com la versatilitat necessària per fer aquests controls de manera més àgil, ràpida i sobretot fiable.

La màquina Mitutoyo Crysta Apex S té una alta precisió en el tipus 1.7µm. Ve equipada amb un sistema de compensació de temperatura de 16º a 26º i garanteix una precisió de (1.7 + 3 L/1000) µm. A més, les sondes MPP-310Q i els escàners làser de Nikon proporcionen una funció d’exploració contacte/sense contacte.

Aquesta i les últimes adquisicions de maquinària produïdes durant els 2 últims anys han fet que el departament d’erosions i alta velocitat hagi estat renovat amb màquines d’última generació, adaptades als mercats i clients més exigents.

CMM Mitutyo Crysta Apex S

Matrius d’estampació en fred amb fugues d’aire (I)

En las matrices de reducción y en las matrices de extrusión, entre otras matrices para estampación en frío, se generan presiones muy fuertes por deformaciones importantes del material. Las medidas en la pieza final obtenidas de las matrices de estampación en frío deben ser muy precisas, sin margen para desviaciones fuera de las tolerancias. Lamentablemente en el proceso se suelen colar “extraños” que pueden dificultar el conseguir una pieza sin que por ello se le pueda culpar directamente a la prensa, al diseño, al material o a las herramientas. Estos extraños no son otros que las bolsas de aire, por pequeñas que sean, y la suciedad, bien por aceite o por restos que pueda haber. Para ello TEMSA utiliza en todas las matrices para estampación en frío siempre que sea posible las fugas de aire. Una manera de realizarlo es mediante erosión por penetración. Con un diámetro de 0,5mm y una tolerancia de +-0,1mm TEMSA perfora el núcleo de metal duro para evacuar a través de estos drenajes aire y materiales que puedan ejercer presiones. Con un diámetro tan pequeño se puede dar el caso de que los restos evacuados colapsen las fugas de aire si estas son largas, con lo que no obtendríamos ninguna ventaja de esta solución técnica en las matrices de extrusión o reducción. Para ello TEMSA, por medio de procesos de fresado, realiza perforaciones en el acero de la camisa de las matrices que continúan las fugas de aire con un aumento de diámetro suficiente para evacuar completamente la acumulación de materiales. En la imagen podemos ver ejemplos de distintas matrices para estampación en frío: primero el núcleo de una matriz de reducción con fugas de aire y segundo el fresado (ampliado) de una fuga de aire en la camisa de una matriz de munición.

Fugas de aire TEMSA en matrices para estampación

Fugas de aire en núcleo de mteal duro y camisa