Arxiu per Maquinaria

TEMSA adquireix una nova medidora tridimensional Mitutoyo

TEMSA ha adquirit una nova màquina de medició per coordenades; Mitutoyo Crysta Apex S destinada exclusivament al departament d’erosionsi alta velocitat. La intenció amb aquesta nova adquisició és millorar el “presetting “ de les peces abans que entrin en un nou departament de més pes en el procés productiu.

TEMSA cada vegada està en una millor posició en el mercat de la sinterització, amb peces de molt alt valor afegit, així com la complexitat creixent de les eines per la conformació en fred fan que sigui necessari un control exhaustiu inclús en processos intermedis, així com la versatilitat necessària per fer aquests controls de manera més àgil, ràpida i sobretot fiable.

La màquina Mitutoyo Crysta Apex S té una alta precisió en el tipus 1.7µm. Ve equipada amb un sistema de compensació de temperatura de 16º a 26º i garanteix una precisió de (1.7 + 3 L/1000) µm. A més, les sondes MPP-310Q i els escàners làser de Nikon proporcionen una funció d’exploració contacte/sense contacte.

Aquesta i les últimes adquisicions de maquinària produïdes durant els 2 últims anys han fet que el departament d’erosions i alta velocitat hagi estat renovat amb màquines d’última generació, adaptades als mercats i clients més exigents.

CMM Mitutyo Crysta Apex S

TEMSA adquireix una nova màquina d’erosió per fil AC Progress VP2

TEMSA continúa amb noves adquisicions. Aquesta vegadaha estat una nova AC ProgressVP2, també de l’empresa Suïssa GF Machining Solutions, que reforçarà el departamento d’Erosions per fil

La AC ProgressVP2 es un pas mésen els esforços perla millorade l’empresaen els processos d’altvalor afegit. Els punts forts d’aquesta màquina es pot dirque son els característicsde les màquines ambtecnología Agie: una precisió impecable, acabat d’alta qualitat i repetibilitatperfecta. A tot això se li ha d’afegirel sistema Duotec, que permet utilitzardos fils diferentsen un sistema monofil.

Aquesta màquina pot aportar un millora considerable en els temps de producció al poder canviar el carret de fil després del tall principal tan sols en un parell de minuts , amb el que s’eviten intervencions posteriors i augmenta la precisió i l’acabat de la peça

Amb aquesta adquisició i la nova màquina de electroerosió mitjançant trepants. TEMSA haurà reforçat tots els departaments d’alt valor afegit, amb màquines d’alta gama durant l’últim any: centre de mecanitzat d’alta velocitat, rectificat d’interiors, erosió per penetració y erosió per fil.

TEMSA es prepara pels nous reptes que s’aveïnen.

AC Progress VP2

AC Progress VP2